To Forfattere I Tekst Sitering Mla :: beltpin.com

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTNU.

Når du bruker Harvard-stilen i løpende tekst, må du huske: Hvis en kilde har flere enn tre forfattere, skal du kun oppgi etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. Ved tre forfattere oppgis alle tre. Flere publikasjoner fra en forfatter fra samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Harvard-stilen er en fellesbetegnelse for referanser hvor forfatter og årstall plasseres i parentes i teksten. Det finnes ingen offisiell manual for Harvard-stilen, men ulike varianter er brukt innenfor mange fagområder. Denne malen er i hovedsak basert på Søk og skrivs Harvard-mal som igjen er basert på University of Leeds' mal. Tekstformatering, litteraturliste, litteraturhenvisning og sitering av litteratur 4. mars 2013 Følgende standarder anbefales brukt på faglige tekster som innleveres på studieprogrammene til Kulturakademiet & Høgskolen i Vestfold i Roma, Barcelona og på Bali.

Eksempel på et kort sitat med referanse: Din egen tekst. «Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i» Stene, 1999, s. 1. Oversikt over referansestil. Publiseringsdato 19. februar 2016 av Bas Swaen. Oppdatert: 13. september 2016. En referansestil er ett sett med regler for hvordan du henviser til dine kilder i akademisk skriving. Ofte så blir retningslinjene for stilen publisert i en offentlig håndbok som. forfatter på ulik måte i biblioteket, tror EndNote dette gjelder flere personer. Rett forfatternavnet slik at navnet er entydig i EndNotebiblioteket. man sletter til sitering i en tekst, blir det kluss i referansenumrene. Side 8. Lage selvstendige litteraturlister. Hvis en publikasjon har flere enn to forfattere, forkortes disse ofte ved at den første forfatterens navn følges av henvisninger «o.fl.» eller lignende. På engelsk brukes vanligvis den latinske forkortelsen «et al.», som står for et aliae respektive et alii «og andre» i hhv. hun- og hankjønn.

Sette inn en referanse som sitering. Forfatter og tittel, årstall, nettadresse og lesedato. Legg til fil. Fil lagt til. Side 10 Registrering av elektroniske kilder Elektroniske kilder kan være artikler, blogger, mailgrupper, databaser, aviser, nettsteder osv.</plaintext> Hvis du vil legge til et sitat i dokumentet, må du først legge til kilden du brukte. Klikk pilen ved siden av Bibliografistil på referanser-fanen, og klikk stilen du vil bruke for sitatet og kilden.For eksempel bruke samfunnsvitenskaplige dokumenter vanligvis MLA- og APA-stilene til sitater og kilder. Utelet ein noko i eit samanhengande sitat, skal utelatinga markerast med tre prikkar i hakeparentes, slik: []. Ved sitering av tekst som er mindre enn tre linjer, markerer ein sitatet med hermeteikn, men let det gå inn i brødteksten. Denne artikkelen ble først publisert i 2014. Artikkelen inneholder hovedoversikten over hvordan du fører referanser i teksten og i litteraturlisten innen stilene APA, Chicago, Vancouver og Harvard. Den tar deg samtidig videre til andre nettsider som tar for seg særtilfeller du kan støte borti.</p> <p>Skal du henvise til en kilde uten personlig forfatter, kan du velge å lage innførsel på institusjonsnavn, organisasjon eller utgiver. Husk samsvar mellom sitering i tekst og innførselsord i litteraturlisten. Bruk fullstendig navneform i teksten for å sikre at det ikke oppstår misforståelser. tekst må være utformet slik at leseren lett kan identifisere referansen i referanselista. APA-stilen baserer seg på «forfatter-årstall-metoden», gjerne omtalt som Harvard-systemet. Standardformen for henvisninger er forfatternavn, årstall. Om du har brukt forfatterens navn i.</p> <p>Sitering og referanser for kunsthistorie Det er ekstremt viktig å kunne referere riktig når man skriver en oppgave eller en artikkel. Man skal ikke bare kopiere tekst fra andre uten å gi opphavsmannen kreditt. Man kan sitere i sin egen tekst. Da setter man inn sitatet i anførselstegn eller i en fotnote. Hvis du siterer en forfatter indirekte i din egen tekst, kan det være fristende å velge ord som får forfatterens synspunkt til å passe bedre som støtte for det du skriver selv, enn om du gjengir forfatterens egne ord. Det er ikke noe galt med indirekte sitater, men lojalitetkravet er absolutt. Sitering. Sitering er når du bokstavelig talt kopierer en del av en tekst. Det er lurt å begrense antall sitater, ettersom de ikke forbedrer lesbarheten til din oppgave. Dersom du bruker mange sitater, kan du virke lat. I tillegg kan du gi inntrykk av at du ikke forstår innholdet i kilden, eller at.</p> <p>IEEE brukes i ingeniørfag og i informasjons- og kommunikasjonsfag. I teksten oppgis fortløpende nummerering i skarpe klammer [1] og [2] som gjentas før referansen i litteraturlista. Des 2014. Type sitering, Frste gang i teksten, Ved gjentatt sitering, Med parentes, frst i teksten, Med parentes, gjentatt sitering. Et verk av n forfatter 19. Nov 2012. Sitering og referering Sitere. Nr du gjengir en annens tekst ordrett inni din egen Referere. I første rekke har du ditt på det tørre hvis du utelukkende skriver din egen tekst basert på egen kunnskap om et emne eller et produkt. Slik tekst kan jo gjerne være litt personlig og formidle egne meninger og erfaringer. Hvis du for eksempel skriver om en barbermaskin som firmaet ditt lager er du trygg. Slette en sitering. Dersom en tekst er skrevet av flere forfattere, legges hvert forfatternavn inn på en ny linje: Du kan når som helst endre/redigere en referanse ved å dobbeltklikke på den. 20. Bedrift, Institusjon, organisasjon, e.l. som forfatter.</p> <table border="1" bordercolor="rgb(37,171,73)"><tr><td>Ved referanse i teksten til flere publikasjoner skal alle forfattere settes i samme parentes. Sett navnene i alfabetisk rekkefølge: Hagen og Sørensen 2001; Nordby 2000a Hvis en i teksten refererer til en kilde to eller flere ganger etter hverandre kan en skrive følgende ved andre gangs sitering.</td><td>• Referanselisten skal skrives med forfatterne alfabetisk ordnet. • Ved flere medforfattere skal arbeidet alfabetiseres ut fra førsteforfatteren. • Har en forfatter skrevet flere arbeider, skal de ordnes etter publikasjonsår. • Har en forfatter skrevet flere arbeider i samme år.</td></tr></table> <p>BOG engelsk AF ENKELT FORFATTER 3 BOG dansk AF ENKELT FORFATTER 3 BOGKAPITEL 3 BOG AF TO FORFATTERE. documentation one and two, MLA Modern Language Association og TURABIANs justeringer af Chicago. På Afdeling for. litteraturlisten for at få overensstemmelse mellem tekst reference og referencen i listen: World. For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste. Dette er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Hva er referering og hvorfor er det viktig å. MLA: Avhengig av bildets kilde det vil si et museum, encyklopedi eller arkivfotografi, vil informasjonen i en MLA-sitering endres. For klarhetens skyld, la oss anta at alle disse bildene er fra digitale kilder. MLA legger vekt på forfattere, så du starter alltid krediteringen med fotografens navn etternavn, fornavn og. Dårlig sitering reduserer kvaliteten på det akademiske arbeidet til forfatterne og tidsskriftet og reduserer verdien av publiserte artikler. Forekomsten av alvorlige feil skjer i alle typer fagfellevurderte sykepleietidsskrifter. Lange referanselister i artikler skrevet av en enkelt forfatter. Sitering. Sitater fra andres tekster skal stå i anførselstegn. Etter sitatet skal det være en henvisning til forfatter, år for utgivelsen og sidetall. Om deler av sitatet blir utelatt, markeres det med en parentes i teksten, slik: ”En akademisk forfatter må identifisere de kildene han bygger på.</p> <p>Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.</p> <ul circle><li>Dersom det er tre til fem forfattere, oppgi alle forfatterne i første henvisning i teksten. Oppgi deretter første forfatter etterfulgt av et al. I EndNote. Legges inn som "Book". Fyll ut feltene: Author trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere, Year, Title, Place Published, Publisher, Edition hvis aktuelt.</li> <li>andre forfattere har skrevet om temaet,. som for eksempel Harvard-stilen, MLA-stilen og APA-stilen. Mange tidsskrifter har også egne stiler, for eksempel Norsk Geografisk. f.eks. et tema eller argument som løper gjennom store deler av en tekst, trenger du ikke oppgi sidetall. Hvis du henviser til mer spesifikke argumenter.</li></ul><p><a href="/ml-karina-best-build">Ml Karina Best Build</a> <br /><a href="/jee-viktigste-pensum-med-vekt">Jee Viktigste Pensum Med Vekt</a> <br /><a href="/last-ned-google-earth-pro-fullversjon">Last Ned Google Earth Pro Fullversjon</a> <br /><a href="/blodtrykksm-ler-med-str-mforsyning">Blodtrykksmåler Med Strømforsyning</a> <br /><a href="/s-lv-metallisk-plattform-converse">Sølv Metallisk Plattform Converse</a> <br /><a href="/topp-pning-koffert">Topp Åpning Koffert</a> <br /><a href="/jenkins-git-parameter">Jenkins Git-parameter</a> <br /><a href="/hvis-jeg-legger-her-vil-du-legge-sammen-med-meg-tekster">Hvis Jeg Legger Her Vil Du Legge Sammen Med Meg Tekster</a> <br /><a href="/hurtigmat-for-hele-natten">Hurtigmat For Hele Natten</a> <br /><a href="/siste-digitale-markedsf-ringstrender">Siste Digitale Markedsføringstrender</a> <br /><a href="/eggless-sugar-cookie-dough-recipe">Eggless Sugar Cookie Dough Recipe</a> <br /><a href="/yeezy-350-frosset-gul-utgivelsesdato">Yeezy 350 Frosset Gul Utgivelsesdato</a> <br /><a href="/sitater-for-melkete">Sitater For Melkete</a> <br /><a href="/veldig-korte-bob-frisyrer-med-frynser">Veldig Korte Bob-frisyrer Med Frynser</a> <br /><a href="/s-te-corgi-plysj">Søte Corgi Plysj</a> <br /><a href="/marvel-movies-groot">Marvel Movies Groot</a> <br /><a href="/value-city-furniture-online-salg">Value City Furniture Online Salg</a> <br /><a href="/smertefull-kvise-i-nesen-min">Smertefull Kvise I Nesen Min</a> <br /><a href="/prosjekter-under-kj-nnsarbeid-og-sosial-utvikling">Prosjekter Under Kjønnsarbeid Og Sosial Utvikling</a> <br /><a href="/svensk-blond-l">Svensk Blond Øl</a> <br /><a href="/silver-bullet-ring">Silver Bullet Ring</a> <br /><a href="/alexis-bittar-lucite-hoop-reringer">Alexis Bittar Lucite Hoop Øreringer</a> <br /><a href="/mivo-bein-sport-2">Mivo Bein Sport 2</a> <br /><a href="/vertical-grain-douglas-fir">Vertical Grain Douglas Fir</a> <br /><a href="/kalender-vanilla-js">Kalender Vanilla Js</a> <br /><a href="/jon-snow-game-of-thrones-sesong-1">Jon Snow Game Of Thrones Sesong 1</a> <br /><a href="/i-am-all-ears-means">I Am All Ears Means</a> <br /><a href="/heart-necklace-near-me">Heart Necklace Near Me</a> <br /><a href="/seth-golden-vix">Seth Golden Vix</a> <br /><a href="/wedgewood-court-apartments">Wedgewood Court Apartments</a> <br /><a href="/hinges-store-near-me">Hinges Store Near Me</a> <br /><a href="/de-beste-actionfilmene-fra-ti-ret">De Beste Actionfilmene Fra Tiåret</a> <br /><a href="/69-z28-302">69 Z28 302</a> <br /><a href="/ny-lanseringsvogn-r-2018">Ny Lanseringsvogn R 2018</a> <br /><a href="/siste-baby-girl-frock-design-2018">Siste Baby Girl Frock Design 2018</a> <br /><a href="/rough-collies-til-salgs-i-n-rheten-av-meg">Rough Collies Til Salgs I Nærheten Av Meg</a> <br /><a href="/davis-cup-india-live">Davis Cup India Live</a> <br /><a href="/n-dollarserie-1957">Én Dollarserie 1957</a> <br /><a href="/legg-kakerlakker-egg-i-planter">Legg Kakerlakker Egg I Planter</a> <br /><a href="/ll-bean-damer-badek-per">Ll Bean Damer Badekåper</a> <br /><a href="/">/</a><br/><a href="/sitemap_0.xml">sitemap 0</a><br/><a href="/sitemap_1.xml">sitemap 1</a><br/><a href="/sitemap_2.xml">sitemap 2</a><br/><a href="/sitemap_3.xml">sitemap 3</a><br/><a href="/sitemap_4.xml">sitemap 4</a><br/><a href="/sitemap_5.xml">sitemap 5</a><br/><a href="/sitemap_6.xml">sitemap 6</a><br/><a href="/sitemap_7.xml">sitemap 7</a><br/><a href="/sitemap_8.xml">sitemap 8</a><br/><a href="/sitemap_9.xml">sitemap 9</a><br/><a href="/sitemap_10.xml">sitemap 10</a><br/><a href="/sitemap_11.xml">sitemap 11</a><br/><a href="/sitemap_12.xml">sitemap 12</a><br/><a href="/sitemap_13.xml">sitemap 13</a><br/><a href="/sitemap_14.xml">sitemap 14</a><body></html>